เกี่ยวกับ

Laptop App
Multi Algorithm

เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระบบเพื่อการส่งคำสั่ง ซื้อ-ขาย โดยสามารถรับคำสั่งจากระบบเทรด (Algorithmic Trade) ที่สร้างไว้ได้ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น AFL, MQL4, MQL5, JAVA, C, C++, C#, Visual Basic, Python, R, MathLab, AI, Machine Learning, Deep Learning

AI

ตอบโจทย์แนวโน้มการเทรดแห่งอนาคต เมื่อนักลงทุนมุ่งเน้นการสร้างระบบเทรด โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการบริหารเวลาและการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและหลากหลายมากขึ้น

Increase Investment

คุณสมบัติ

อันดับนักเทรด

ค้นหานักเทรดหุ้นที่ติดอันดับ

โปรไฟล์นักเทรด

เทรดตามนักเทรดหุ้นที่คุณชื่นชอบ

หลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)

เชื่อมต่อกับบัญชีโบรกเกอร์ของคุณ

พอร์ทโฟลิโอ

พอร์ทโฟลิโอและหน้าตาที่ใช้งานง่าย

การแจ้งเตือน

แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวจากนักเทรดหุ้นที่คุณติดตาม

ซื้อหุ้น

ซื้อหุ้นตามใจหรือซื้อตามนักเทรดหุ้น

ขายหุ้น

ขายหุ้นตามใจหรือขายตามนักเทรดหุ้น

ชาร์ต

ติดตามหุ้นด้วยชาร์ตในแอพ

ประโยชน์

เร็วและฉลาด

เร็วและฉลาด

ความรวดเร็วในการส่งคำสั่ง และความสามารถในการตัดสินใจที่อ้างอิงจากข้อมูลของระบบ ทำให้ลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจ อันเกิดจากอารมณ์และความรู้สึกส่วนบุคคล

ลดเวลาเฝ้าหน้าจอคอม

ลดเวลาเฝ้าหน้าจอคอม

ลดปัญหาที่นักลงทุนต้องเสียเวลาในการนั่งเฝ้าระวังราคาหุ้นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต เพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตโดยให้ระบบคอยเฝ้าระวังให้แทน

รายงานการเทรดย้อนหลัง

รายงานการเทรดย้อนหลัง

ดูรายงาน ประวัติ ผลการเทรดย้อนหลัง (History Report) เพื่อช่วยวิเคราะห์ และนำไปตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของระบบเทรด (Algorithm) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่งเสริมตลาดซื้อ-ขาย

ส่งเสริมตลาดซื้อ-ขาย

เพิ่มสมรรถนะและสภาพคล่องให้กับตลาดซื้อ-ขาย เพื่อให้มีปริมาณ (Volume) การซื้อขายบิดออฟเฟอร์ (Bid Offer) เพียงพอกับนักลงทุนทุกคนโดยเป็นไปตามกลไก

สนับสนุนสายงานวิศวกรระบบ

สนับสนุนสายงานวิศวกรระบบ

สนับสนุนสายงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), และวิศวกรด้านการเงิน (Financial Engineering) เปิดช่องทางให้เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจศึกษาและทำงานในสายงานด้านนี้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และประกอบวิชาชีพมากขึ้น

ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0

ยกระดับระบบเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อตอบสนองนโยบาย ไทย์แลนด์ 4.0 ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

ระบบทำงานอย่างไร

Applications

แอปพลิเคชัน

เริ่มที่ฝั่งแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในการใช้เทรด หรือโปรแกรมต่างๆ ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาที่เป็นสากล

next
Applications

EMAPI + MDS (Market Data Systems)

ให้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ (Realtime)

next
Applications

ระบบ Skynet

รับสัญญาณซื้อ-ขาย จากอัลกอริทึม (Algorithm) และส่งต่อไปยังโบรกเกอร์ (Broker)

next
Applications

โบรกเกอร์

รับคำสั่งซื้อ-ขายจากระบบ Skynet และดำเนินการส่งให้ตลาดหลักทรัพย์

next
Applications

SET

ระบบทำงานอย่างไร

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือได้ ที่นี่

*สามารถดาวน์โหลดได้บนทุกแพลตฟอร์มเคลื่อนที่มาตรฐานทั่วไป

รางวัล

Captital Market Innovation Awards 2018
-->